Harmonogram zapisów 2016-2017

Home » Rekrutacja do klasy I » Harmonogram zapisów 2016-2017
03.06.2016

ZAPISY DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – WAŻNE DATY:

OD 24 CZERWCA DO 28 CZERWCA NALEŻY DOSTARCZYĆ

      DO SEKRETARIATU GIMNAZJUM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • 18 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej,
 • 22 lipca – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum,
 • 19 sierpnia – ogłoszenie wyników prac komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej i wywieszenie list klasowych,
 • 22-23   sierpnia pisemne odwołania do komisji rekrutacyjnej,
 • do 25 sierpnia – ostateczne wyniki rekrutacji na rok szkolny 2016/2017,
 • 30 sierpnia godz. 1000 –spotkanie  wychowawców z uczniami z Dębna,
 • 31 sierpnia 900 – 1300 – wypożyczanie podręczników,
 • 1 września  godz. 800 – spotkania wychowawców z uczniami klas dojeżdżających
 • 1 września godz. 900 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w hali sportowej