Procedury

Home » Szkoła » Procedury

Procedura składania skarg i wniosków

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Publicznym im. A. Fiedlera w Dębnie Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z…

czytaj więcej »

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia…

czytaj więcej »

Procedura postępowania w sytuacji wagarów

Realizację obowiązku szkolnego kontroluje dyrektor szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym zakresie wykonają wychowawcy klas, pedagodzy szkolni i psycholog. Wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności do ostatniego dnia każdego miesiąca,…

czytaj więcej »